Foredrag jeg holder sammen med Pernille Tranberg

Har arbejdet på Børne & Ungeområdet med implementering af SkoleIntra og administrative systemer. Kender skoler og den skolepolitiske agenda qua hendes tidligere involvering i Skole & Forældre Kbh., samt lokaludvalg.

Facilitator og underviser og forstår brugen af IT fra et Unge-, Forældre-, Leverandør- og Kundeperspektiv. Er medinddragende og skaber den ønskede digitale dannelse hos kursisterne.

Det Agile Mindset

Hjælper virksomheder med at optimere og implementere it-processer og en agile forståelse

Med en mangeårig baggrund som IT-projektleder, Scrum master og Product owner i både ordinære og agile projekter og derefter som Servicechef i en it-virksomhed, hjælpe jeg virksomheder med deres it-processer.

Det handler det ikke om, at følge en specifik metodik. Men, sammen at finde den metoder der passer til netop din virksomhed og de kompetencer der er tilstede. Det agile handler om at bruge sin sunde fornuft, og ikke skabe unødvendige arbejdsgange. Bruger Scrum til at skabe det gode gennemsigtige samarbejde og leverer i den hastighed markedet kræver det – med god kvalitet.

Jeg yder støtte til:

  • Facilitering af den agile proces
  • Rollen som Scrummaster eller ProductOwner
  • Optimering af jeres processer over mod et mere agilt mindset
  • Sparring med ledelsen vedr. den agile rejse
  • At kombinerer vandfaldslignende metoder med agile